Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan, sebelum

Kapan Waktu Terbaik Melaksanakan Zakat Fitrah?

Langgam.id - Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan per...Lanjutkan Membaca

Tag: Ramadan